XII Tydzień Biblijny

Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego
26 kwietnia 2020

26.04-02.05.2020

 

W niedzielę 26 kwietnia 2020 r. rozpocznie się w XII Tydzień Biblijny pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia.” Zaplanowane wydarzenia zakończą się w sobotę 2 maja.

Inauguracji Tygodnia Biblijnego w Niedzielę Biblijną – 26 kwietnia br. towarzyszyć będzie IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które nawiązuje do przeżywanej niedawno 1050-tej rocznicy Chrztu Polski i proklamacji Ewangelii, która stała się kamieniem węgielnym polskiego narodu i państwa oraz polskiej kultury. Do wspólnotowej lektury na czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.

Uroczysta celebracja pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – z udziałem zaproszonych lektorów – odbędzie się w katedrze wawelskiej i będzie transmitowana na żywo w TVP Info o godz. 10:00.

Ten sam rytuał czytania Pisma świętego będzie towarzyszył Mszy św. sprawowanej w Łagiewnikach i transmitowanej na żywo o godz. 7:00 w TVP 1 oraz Mszy św. sprawowanej w kaplicy w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która będzie transmitowana na żywo w TVP Polonia o godz. 13:00.

 

Poniżej prezentujemy materiały do indywidualnego rozważania na każdy dzień Dwunastego Tygodnia Biblijnego. Materiały te zostały przygotowane przez Zespół Redakcyjny Dzieła Biblijnego w Lublinie.

Plik „Liturgia Słowa na każdy dzień” zawiera komentarze do codziennych czyań mszalnych, homilie i modlitwy

Liturgia Słowa na każdy dzień

Krąg Biblijny

Konferencje

 Plik: „Konferencje” zawiera wykłady na poniższe tematy:

  • Czego ludzie potrzebują, by mogli żyć? –  slajdy do konferencji
  • Tajemnica Jezusa w życiu św. Piotra jako wzór wiary Kościoła
  • Wiara – dzieło Boga w nas
  • Eucharystyczny wymiar wiary chrześcijanina w Liście do Rzymian
  • Eucharystyczna wspólnota Księgi Apokalipsy
  • Eucharystia jako celebracja wiary w życiu pierwszych chrześcijan (I–III w.) –  slajdy do konferencji