Sakrament

Kurs przedmałżeński

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

W DEKANACIE GDAŃSK-PRZYMORZE

ROK 2020

UWAGA!!!

W związku z epidemią przedstawiamy Komunikat Gdańskiej Kurii Metropolitalnej.

K O M U N I K A T

Przygotowanie bezpośrednie do Sakramentu Małżeństwa w Archidiecezji Gdańskiej w czasie epidemii

  1. W związku z trwającą epidemią do odwołania zostają wstrzymane wszystkie Katechezy dla narzeczonych.
  1. W naglących wypadkach, gdy ze względu na termin ślubu, nie ma możliwości odbycia katechez przedmałżeńskich, prosimy duszpasterza przeprowadzającego rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, o indywidualne wprowadzenie narzeczonych w treści głoszone podczas katechez. Zaświadczenie o odbyciu takiej rozmowy, należy dołączyć do protokołu przedślubnego (dokument w załączniku).
  1. W przypadku niemożliwości odbycia spotkań w punkcie poradnictwa życia rodzinnego bądź konsultacji online należy zobowiązać narzeczonych do uczynienia tego po ustaniu epidemii.
  1. Ta forma przygotowania do sakramentu małżeństwa nie może być zastąpiona ukończeniem jakichkolwiek wątpliwych internetowych nauk przedmałżeńskich. Obowiązującym jest stanowisko Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 30 czerwca 2014 r. mówiące, że certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.
  1. Przestrzegamy przed polecaniem jakichkolwiek stron oferujących internetowe nauki przedmałżeńskie. W tym kontekście przekazujemy stanowisko Archidiecezji Krakowskiej dotyczące jednej z takich stron: Przypominamy, że nauki.pl ani prowadząca je Fundacja Rodzinna nie mają prawa do wystawiania świadectwa potwierdzającego ukończenie kursu przedmałżeńskiego. Informacje podawane na ulotce o trwającej procedurze uzyskania imprimatur nie są prawdziwe, a osoba podpisująca się na zaświadczeniu nie posiada misji kanonicznej w Archidiecezji Krakowskiej koniecznej do prowadzenia katechez przedmałżeńskich. Tym samym kursy internetowe prowadzone przez nauki.pl czy inne tego typu portale są nieważne w Archidiecezji Gdańskiej.
  1. Narzeczonym, którzy mają odleglejszą datę ślubu prosimy zaproponować wzięcie udziału w kursach, które będą organizowane po ustaniu obecnych trudności i obostrzeń.
  1. Przyjęte rozwiązania i propozycje mają jedynie charakter czasowy i odnoszą się tylko i wyłącznie do stanu epidemii.
    
 

/-/ Ks. Rafał Dettlaff

Kanclerz Kurii

 
/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

KURS W DEKANACIE  – GDAŃSK PRZYMORZE

Kurs odbywa się od poniedziałku do czwartku w kościele pw. św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu, ul. Jagiellońska 9. Nauki rozpoczynają się o godz. 19.30 w poniedziałki po drugiej niedzieli.  Na końcu można złożyć dobrowolną ofiarę. Nauki można rozpocząć w odpowiadającym terminie i jeżeli jest taka konieczność dokończyć w innym miesiącu. UWAGA!!! Zapisy na miejscu, w pierwszym dniu nauk danego miesiąca, nie trzeba wcześniej się zapisywać, nie ma limitów miejsc.

 Terminy i tematy poszczególnych nauk (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli):

15 czerwca – Podstawy wiary katolickiej – ks. Jerzy Stolczyk

16 czerwca – Małżeństwo w Prawie Kanonicznym – ks. Ireneusz Stożyński

17 czerwca – Kryzys małżeństwa i rodziny, etyka małżeńska – ks. Ireneusz Stożyński

18 czerwca – Podstawy wiary katolickiej – ks. Jerzy Stolczyk

14 września – Podstawy wiary katolickiej – ks. Jerzy Stolczyk

15 września            – Małżeństwo w Prawie Kanonicznym – ks. Ireneusz Stożyński

16 września – Kryzys małżeństwa i rodziny, etyka małżeńska – ks. Ireneusz Stożyński

17 września – Podstawy wiary katolickiej – ks. Jerzy Stolczyk

9 listopada – Podstawy wiary katolickiej – ks. Jerzy Stolczyk

10 listopada           – Małżeństwo w Prawie Kanonicznym – ks. Ireneusz Stożyński

Kryzys małżeństwa i rodziny, etyka małżeńska – ks. Ireneusz Stożyński

12 listopada – Rodzina wierząca i ewangelizująca. Wychowanie potomstwa – ks. Jerzy Stolczyk