Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego

Dane kontaktowe

Adres

Plac NMP 1
Gdańsk-Przymorze
80-384

Telefon

 58 558 33 93

TELEFON DO DYŻURNEGO OD CHORYCH

+48 791 268 167

Poczta

poczta@nmp.pl

Bądź na bieżąco
Nr KONTA BANKOWEGO

78 1540 1098 2059 9190 5680 0001

Dodatkowe informacje:

Ulice wchodzące w obszar parafii:

Gdańsk: Arkońska, Beniowskiego od 1 do 74 (bez numerów: 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65), Bora-Komorowskiego, Bydgoska, Bzowa, Chłopska od 7 do 43 (bez numerów: 34, 36, 38, 40, 42), Chociszewskiego, Czerwony Dwór, Darłowska, Droszyńskiego, Fromborska, Kętrzyńskiego, Kołobrzeska od 1 do 39, Krzywoustego, Krynicka (bez budynków mieszkalnych), Lęborska, ks. Majdera, Malborska, Mściwoja II od 1 do 67/69 (bez numerów 58, 60, 62, 64, 66), Obotrycka, Obrońców Wybrzeża, Piastowska od 20 do 95, Poznańska od 2 do 40, Pucka, Sambora, Słowiańska, Słupska, Solikowskiego, Szczecińska, Śląska, Świętopełka, Tolkmicka, Władysławowska, Zgody I, Zgody II.

Przesyłanie dokumentów oraz odbiór przez osoby upoważnione:

W związku z ochroną danych osobowych od dnia 25 maja br. obowiązują nowe zasady wydawania różnych dokumentów i zaświadczeń. W związku z powyższym ktokolwiek chciałby pobrać dokument z Biura Parafialnego powinien zgłosić się osobiście z dowodem osobistym. Jeżeli z różnych przyczyn nie może uczynić tego osobiście, może to w jego imieniu zrobić inna osoba z upoważnieniem, w którym powinno znajdować się imię i nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego oraz adres osoby odbierającej dokument, potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby, której dokument dotyczy.

Informujemy, że nie przesyłamy dokumentów na adres wnioskującego oraz skanów dokumentów na adres mailowy. W odniesieniu do dokumentów o których wystawienie zwrócą się wierni, którzy nie mogą przybyć do parafii (np. ze względu pobytu za granicą) Kościół katolicki w Polsce wprowadził zasadę przesyłania ich z parafii do parafii. Stąd istnieje  możliwość przesłania dokumentów do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o ich wydanie. Tam będą mogły być odebrane po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej. Prośby o przesłanie dokumentów do parafii zamieszkania proszę kierować telefonicznie bądź mailowo.