Blisko was

Biuro parafialne

Kancelaria parafialna czynna jest:

  • od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) – w godz. 15.00-18.00
  • w soboty, niedziele i święta – nieczynne.

Kontakt Plac NMP 1

80-384, Gdańsk-Przymorze
tel. 58 558 33 93

Nr konta bankowego:

78 1540 1098 2059 9190 5680 0001

W związku z ochroną danych osobowych od dnia 25 maja br. obowiązują nowe zasady wydawania różnych dokumentów i zaświadczeń. W związku z powyższym ktokolwiek chciałby pobrać dokument z Biura Parafialnego powinien zgłosić się osobiście z dowodem osobistym. Jeżeli z różnych przyczyn nie może uczynić tego osobiście, może to w jego imieniu zrobić inna osoba z upoważnieniem, w którym powinno znajdować się imię i nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego oraz adres osoby odbierającej dokument, potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby, której dokument dotyczy.

Informujemy, że nie przesyłamy dokumentów na adres wnioskującego oraz skanów dokumentów na adres mailowy. W odniesieniu do dokumentów o których wystawienie zwrócą się wierni, którzy nie mogą przybyć do parafii (np. ze względu pobytu za granicą) Kościół katolicki w Polsce wprowadził zasadę przesyłania ich z parafii do parafii. Stąd istnieje  możliwość przesłania dokumentów do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o ich wydanie. Tam będą mogły być odebrane po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej. Prośby o przesłanie dokumentów do parafii zamieszkania proszę kierować telefonicznie bądź mailowo.