Sakrament

Chrzest święty

Chrzest święty udzielany jest w 2 i 4 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00 w górnym kościele. Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego dokonują rodzice (osobiście), najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest do czwartku włącznie. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrzcielną o godz. 17.30 w dolnym kościele. Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę.

Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią – poświadczenie z ich Parafii, iż mogą podjąć rolę ojca i matki chrzestnej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  • katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania
  • wierzący i praktykujący
  • małżonkowie – żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)