Sakrament

Pogrzeb

  • Pogrzeb można zgłosić o każdej porze dnia, najlepiej w czasie pracy kancelarii parafialnej.
  • Należy dostarczyć akt zgonu i znać ustalenia z firmą pogrzebową dotyczące miejsca, dnia i godziny pochówku.
  • W kancelarii dokonuje się odpowiednich adnotacji w księgach oraz ustala się godzinę Mszy św. żałobnej a także przyjazd kapłana na ceremonie pogrzebowe na cmentarzu.