Sakrament

Bierzmowanie

Spotkania kandydatów do Bierzmowania, w roku szkolnym 2019/2020 odbywają się:

  • We wtorki o godz.  17:00.
  • W czwartki o godz. 17:00.

Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania należy przedstawić:

  • akt chrztu (w przypadku osób ochrzczonych poza naszą parafią),
  • dane świadka bierzmowania  oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka potwierdzające, że może być świadkiem bierzmowania.

Warto zwrócić uwagę na to, że dokumenty III Synodu Gdańskiego mówią: „Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Ten sam wzgląd przemawia za tym, by świadkami byli chrzestni. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków. Nie mogą nimi być rodzice.”

MŁODZIEŻ

Rozpoczęliśmy przygotowania do Bierzmowania w 2020 roku. 

Cztery kroki ku Bierzmowaniu:

1. Uczestnictwo w spotkaniach

2. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. (Eucharystia dla młodzieży o godz. 11.00)

3. Regularna modlitwa

4. Czytanie Biblii 

(Aktualnie czytamy Ewangelię wg Św. Łukasza)

 

DOROŚLI

  • Komunikat o terminie bierzmowania dla dorosłych

    Wydział Duszpasterski Kurii przypomina, że najbliższe bierzmowanie dla dorosłych, we wtorek, 10 grudnia 2019 r. o godz. 17.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni-Śródmieściu. Przygotowania dla chętnych od września w naszej parafii. Zapisy w biurze parafialnym.

    Kandydaci do bierzmowania powinni być należycie przygotowani i wyspowiadani w swoich parafiach oraz zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią parafialną.