Sakrament

Bierzmowanie

Spotkania kandydatów do Bierzmowania, w roku szkolnym 2016/17 odbywają się:

 • W środy o godz. 16:00 i 17:00..
 • W czwartki o godz. 16:00 i 17:00.

Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania należy przedstawić:

 • akt chrztu (w przypadku osób ochrzczonych poza naszą parafią),
 • dane świadka bierzmowania  oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka potwierdzające, że może być świadkiem bierzmowania.

Warto zwrócić uwagę na to, że dokumenty III Synodu Gdańskiego mówią: „Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Ten sam wzgląd przemawia za tym, by świadkami byli chrzestni. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków. Nie mogą nimi być rodzice.”

Należy pamiętać o tym, że warunkiem przystąpienia do Bierzmowania jest uzyskanie rozgrzeszenia i możliwość przyjęcia Komunii Świętej.

MŁODZIEŻ

 • Rozpoczęliśmy przygotowania do bierzmowania w 2017 roku. Kandydatów do przyjęcia tego sakramentu prosimy o dołączenie do grupy „BIERZMOWANI 16/17” na naszym parafialnym profilu Facebook „Okrąglak Przymorze”
  https://www.facebook.com/groups/1033502956748278/

DOROŚLI

 • Komunikat o terminie bierzmowania dla dorosłych

  Wydział Duszpasterski Kurii przypomina, że najbliższe bierzmowanie dla dorosłych, we wtorek, 10 grudnia 2019 r. o godz. 17.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni-Śródmieściu. Przygotowania dla chętnych od września w naszej parafii. Zapisy w biurze parafialnym.

  Kandydaci do bierzmowania powinni być należycie przygotowani i wyspowiadani w swoich parafiach oraz zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią parafialną.

Close Menu