Sakrament

Bierzmowanie

Dokumenty potrzebne do przyjęcia sakramenty Bierzmowania

  1. Metryka chrztu;
  2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
  3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Katecheza parafialna przed Sakramentem Bierzmowania

Zapraszamy na spotkania dla kandydatów i rodziców według ustaleń księdza prowadzącego. Informacje będą przekazywane indywidualnie młodzieży  i w ogłoszeniach parafialnych.

Świadek bierzmowania

Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.  Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

a) być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku (ukończony 16 rok życia)

b) być wierzącym i praktykującym katolikiem

c) należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,

d) nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.