W naszej parafii

Księża

ks. prałat Andrzej Paździutko – proboszcz

Wyświęcony 1987-05-16

Ustanowiony 1999-03-14
Duszpasterstwa:

– Parafialny Zespół „Caritas”

– Orkiestra Parafialna

Kapelan:

– Związku Sybiraków Koła nr 5

– Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

– Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych okręgu Pomorskiego w Gdańsku

ks. Jerzy Stolczyk – rezydent

Wyświęcony 1983-07-16

Ustanowiony 1995-08-01
Duszpasterstwa:

– Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betania”

– Żywy Różaniec 

– Kręgi Rodzin Domowego Kościoła

– Formacja narzeczonych

– Spowiednik w Gdańskim Seminarium Duchownym

ks. Michał Gregorowicz – wikariusz

Wyświęcony 2012-05-19

Ustanowiony 2018-07-01
Duszpasterstwa:

-Bractwo św. Pawła

-Biuletyn Parafialny

-Duszpasterstwo Dzieci

– Zespoły Muzyczne

-Katecheta w Szkole Specjalnej

ks. Michał Czyż – wikariusz
Wyświęcony 2021-05-15

Ustanowiony 2021-07-01
Duszpasterstwa:

– Opiekun LSO 

-Przygotowanie do sakramentu bierzmowania 

-Katecheta w Szkole Podstawowej i Przedszkolu  

ks. kan. Wojciech Michalak – pomoc duszpasterska
Wyświęcony 1981-01-18

Ustanowiony 2015-02-25
Duszpasterstwa:

– Kapelan Centrum Pomocowego Caritas im. św. Jana Pawła II

– Kręgi Rodzin Domowego Koscioła  

– Dzieło Adopcji Materialnej

-Rycerstwo św. Michała Archanioła

ks.dr Marcin Gałczyński- pomoc duszpasterska

Wyświęcony 2012-06-15

Ustanowiony 2020-07-01

Duszpasterstwa:

-Wspólnota Kaszubów

-Maksymiliański Ruch Trzeźwości i AA

-wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego

ks.dr Jacek Meller– pomoc duszpasterska

Wyświęcony 1993-05-22

Ustanowiony 2020-07-01

Duszpasterstwa:

-Wspólnota Studentów i Młodzieży 

-wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego 

-wykładowca UKSW w Warszawie

ks. Tadeusz Semmerling
Wyświęcony 2002-06-15

Ustanowiony 2005-06-30

– Misjonarz w Brazylii w diecezji Campo Maior