W naszej parafii

Księża

ks. prałat Andrzej Paździutko – proboszcz

Wyświęcony 1987-05-16

Ustanowiony 1999-03-14
Duszpasterstwa:

– Parafialny Zespół „Caritas”

– Orkiestra Parafialna

Kapelan:

– Związku Sybiraków Koła nr 5

– Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

– Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych okręgu Pomorskiego w Gdańsku

ks. Jerzy Stolczyk – rezydent

Wyświęcony 1983-07-16

Ustanowiony 1995-08-01
Duszpasterstwa:

– Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betania”

– Żywy Różaniec 

– Kręgi Rodzin Domowego Kościoła

– Formacja narzeczonych

– Spowiednik w Gdańskim Seminarium Duchownym

ks. Piotr Makiłła – pomoc duszpasterska
Wyświęcony 1980-01-20

Ustanowiony 2012-07-01
Duszpasterstwa:

– Rycerstwo Świętego Michała

ks. Ireneusz Stożyński – pomoc duszpasterska
Wyświęcony 1995-05-27

Ustanowiony 2014-07-01
Duszpasterstwa:

– Wspólnota Studentów i Młodzieży Pracującej

– Maksymiliański Ruch Trzeźwości i AA

– Wspólnota Cenacolo

– Formacja narzeczonych

– Sędzia w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym

ks. Michał Gregorowicz – wikariusz

Wyświęcony 2012-06-12

Ustanowiony 2018-07-01
Duszpasterstwa:

– Przygotowanie kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

– Duszpasterstwo młodzieży

– Zespoły Muzyczne

– Katecheta w Gimnazjum Nr 20

ks. kan. Wojciech Michalak – pomoc duszpasterska
Wyświęcony 1981-01-18

Ustanowiony 2015-02-25
Duszpasterstwa:

– Kapelan Centrum Pomocowego Caritas im. św. Jana Pawła II

– Kręgi Rodzin Domowego Koscioła  

– Dzieło Adopcji Materialnej

ks. Tadeusz Polak – pomoc duszpasterska
Wyświęcony 1980-01-20

Ustanowiony 2016-07-01
Duszpasterstwa:

     – Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis”

– Biblioteka parafialna

ks. Tadeusz Semmerling
Wyświęcony 2002-06-15

Ustanowiony 2005-06-30

– Misjonarz w Brazylii w diecezji Campo Maior