WIELKI POST 2018

W tym tygodniu – ŚRODA POPIELCOWĄ (14.02) – rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Tego dnia zapraszamy na Msze św. z posypaniem głów popiołem (na znak pokuty) o 6:30, 7:00 i 7:30, dodatkowe Msze św. o 9:00 i 17:00, wieczorna Msza św. o 18:30.

POST

Post ścisły – obowiązuje w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i ograniczeniu posiłków. Obowiązuje od 18 do 60 roku życia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – powstrzymanie się od spożycia pokarmów mięsnych obowiązuje w każdy piątek (z wyjątkiem uroczystości) wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Z przestrzegania wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu. Wyjątek ten nie dotyczy postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

MODLITWA

DROGA KRZYŻOWA w piątki

dla dorosłych o godz. 8:00 i 18:00

dla dzieci o godz. 17:00

dla młodzieży i studentów o godz. 19:30

GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz 18:00 (kazania pasyjne głosi ks. Tomasz Dopke)

REKOLEKCJE od 18 do 21 marca (szczegółowy plan podamy w późniejszym terminie)

SPOWIEDŹ podczas każdej Mszy Św.

JAŁMUŻNA

Ofiarę na wsparcie potrzebujących można złożyć przez cały Wielki Post do wszystkich skarbon w kościele.