Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11

W tym dniu obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy św. Msze św. zostaną odprawione według porządku niedzielnego tylko w górnym kościele. Kartki z wypominkami można składać po Mszy św. w zakrystii. Różaniec z wypominkami za zmarłych będziemy odmawiać od 1 listopada codziennie o godz. 18:00.

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2.11 (Dzień Zaduszny)

Msze św. zostaną odprawione o godz. 6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 17:00 i 18:30. O 9:00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych księży proboszczów, kapłanów, sióstr zakonnych, budowniczych kościoła i zmarłych parafian.

Odpust za zmarłych

W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny i ofiarować za zmarłych w czyśćcu cierpiących. Aby uzyskać odpust należy: wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego oraz wypełnić następujące warunki: spowiedź sakramentalna (stan łaski uświęcającej), przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego, wykonanie czynności obdarzone odpustem (nawiedzenie cmentarza i pomodlenie się za zmarłych).

 

Większość z nas w najbliższych dniach znajdzie się na cmentarzach, aby porządkować groby. Jest to wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Pamiętajmy jednak, że na tym nie powinniśmy poprzestać. W duchu głębokiej i żywej wiary w życie wieczne pospieszmy im z pomocą. Z wdzięczności za trud ich doczesnego życia dla nas zanieśmy im ten wielki dar Mszy świętej, Komunii Św., modlitwy. Zanieśmy im to, co naprawdę kosztuje ofiary i poświęcenia z naszej strony: swoje nawrócenie i pokutę. Wtedy też za niesiony przez nas na grób kwiat i zapalona lampka będą wyrazem czegoś, co jest naprawdę cenne w oczach Boga, a nie tylko zewnętrzną dekoracją. Wobec wielkiej i świętej tajemnicy śmierci i życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. Nasze zamyślenie o śmierci, o przemijaniu i wieczności niech będzie okazją do odnowienia naszej wiary w rzeczy ostateczne, w Sąd Boży, w odpowiedzialność człowieka przed Bogiem za swoje życie. Uczą nas tego i o tym przypominają groby naszych przodków.