Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

18-25 stycznia

 

Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)

 

 

 

17.01.2022                                XXV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce Moje myśli, nie są myślami waszymi (Iz 55,8)

18.01.2022 (wtorek)                  Kościół Rzymskokatolicki, Archikatedra Oliwska   Gdańsk, ul. Bpa Nowickiego 5 – godz. 18.00

19.01.2022 (środa)                    Centrum Ekumeniczne św. Brygida Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 – godz. 18.00.

Modlitwa o pokój z Przedstawicielami innych religii

22.01.2022 (sobota)                  Kościół Prawosławny Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 17.00

23.01.2022 (niedziela)               Kościół Polskokatolickim Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00.

24.01.2022 (poniedziałek)         Kościół Ewangelicko-Metodystyczny  Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz. 18.00

25.01.2022 (wtorek)                  Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela Sopot, ul. Parkowa 5 – godz. 18.

26.01.2022                                XXII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce Chrześcijanie i Muzułmanie: świadkami nadziei