Rekrutacja do Gdańskiego Seminarium Duchownego

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego
w roku akademickim 2024/2025

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

I. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50).

II. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:

 • własnoręcznie napisane podanie (skierowane do abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Gdańskiego);
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • świadectwo maturalne (można dostarczyć w późniejszym terminie po rozmowie kwalifikacyjnej);
 • świadectwo o niekaralności;
 • opinię Księdza Proboszcza;
 • opinię Katechety ze szkoły średniej lub innego kapłana, który dobrze zna kandydata i może o nim dać świadectwo;
 • kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia;
  Pobierz (Orzeczenie lekarskie)
 • 3 fotografie;
 • ksero dowodu osobistego;
 • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD.
  Pobierz (Ankieta)

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 12 czerwca do 20 września 2024 r.

III. Po przyjęciu do seminarium należy dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50.

 

https://gsd.gda.pl