Procesja Bożego Ciała, poświęcenie krzyża

Drogim Parafianom serdecznie dziękujemy za liczny udział w procesji Bożego Ciała i zachowanie zasad epidemicznych. Dziękujemy szczególnie wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie procesji oraz jej uświetnienie. W tym roku z racji epidemii procesja miała niestety mniej uroczysty charakter. W czasie procesji został poświęcony nowy krzyż na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego oraz Mściwoja, który zastąpił stary już zniszczony krzyż wzniesiony tam jako upamiętnienie ofiar epidemii cholery z 1831 roku. W tym bowiem miejscu zostali pochowani zarażeni cholerą mieszkańcy Oliwy.