Podsumowanie Dzieła Adopcji Materialnej w roku szkolnym 2021/2022

Od wielu lat podejmujemy w naszej parafii Dzieło Adopcji Materialnej. Dzięki pomocy Parafian wspieramy dzieci z mniej zamożnych rodzin i przez cały rok szkolny opłacamy im obiady w stołówkach.

   Także w tym roku szkolnym nasza parafia była pośrednikiem miedzy Państwem, a szkołami, przedszkolem i dziećmi, które dzięki Państwa wsparciu mogły codziennie zjeść ciepły posiłek. Gdyby nie Państwa hojność ta pomoc nie byłaby możliwa.

   Wszystkim darczyńcom, w imieniu naszej Parafii, dzieci i ich rodziców, które dzięki Państwa wrażliwemu sercu, korzystały z opłacania obiadów , składamy serdeczne podziękowanie za dotychczasowe wsparcie finansowe tego bardzo potrzebnego dzieła.

  Pamiętajmy iż w tym nietypowym – kolejnym – roku szkolnym opłacaliśmy obiady przez okres 8 miesięcy, a było to spowodowane trwaniem pandemii korona-wirusa.

6 zadeklarowanych rodzin i osób wspierało co miesiąc Dzieło Adopcji Materialnej. Do tego należy dołączyć osoby wpłacające na konto bankowe, wielu anonimowych darczyńców, którzy składali ofiary na tacę i w biurze parafialnym.

4501  obiadów opłaciliśmy w ramach programu Dzieła Adopcji Materialnej.

15.580 zł wydaliśmy na dożywianie dzieci w  szkole objętej programem, w   Szkole Podstawowej nr 46 i przedszkolu.

Z powyższych wyliczeń zostało przekazanych Szkole Podstawowej nr 46: dzieciom z Ukrainy – od marca do czerwca br.- 10 545 zł, dzieciom z polskich rodzin 2795 zł. Dzieciom przedszkolnym opłaciliśmy obiady na sumę 2540 zł.                                                                          

   Wobec pojawiających się zapytań, informujemy iż Dzieło Adopcji Materialnej w przyszłym roku szkolnym 2022//2023 będzie kontynuowane. Dlatego prosimy o dalsze wspierania tak potrzebnego dzieła.

 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA CAŁOROCZNE WSPIERANIE DZIECI

                 SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!