Podsumowanie Dzieła Adopcji Materialnej 2019/2020

 

Od wielu lat podejmujemy w naszej parafii Dzieło Adopcji Materialnej. Dzięki pomocy Parafian wspieramy dzieci z mniej zamożnych rodzin i przez cały rok szkolny opłacamy im obiady w szkolnych stołówkach.

Także w tym roku szkolnym nasza parafia była pośrednikiem miedzy Państwem, a szkołami i dziećmi, które dzięki Państwa wsparciu mogły codziennie zjeść ciepły posiłek. Gdyby nie Państwa hojność ta pomoc nie byłaby możliwa.

Pamiętajmy iż w tym nietypowym roku szkolnym opłacaliśmy obiady tylko przez okres 7 miesięcy a było to spowodowane wybuchem pandemii korona -wirusa.

Wszystkim darczyńcom, w imieniu naszej Parafii i dzieci, które dzięki Państwa wrażliwemu sercu, korzystały z opłacania obiadów szkolnych, składamy serdeczne podziękowanie za dotychczasowe wsparcie finansowe tego bardzo potrzebnego dzieła.

8 zadeklarowanych rodzin i osób wspierało co miesiąc Dzieło Adopcji Materialnej. Do tego należy doliczyć osoby wpłacające na konto bankowe, wielu anonimowych darczyńców, którzy składali ofiary na tacę i w biurze parafialnym.

2 600 obiadów opłaciliśmy w ramach programu Dzieła Adopcji Materialnej.

11 735,50 zł wydaliśmy na dożywianie dzieci w dwóch szkołach objętych programem, w Szkole Podstawowej nr 46 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym   nr 1.  Z powyższych wyliczeń Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu nr 1 zostało przekazanych 7 135,50 zł , natomiast Szkole Podstawowej nr 46 przekazaliśmy 4 576 zł.

Po rozpoznaniu potrzeb i zaciągnięciu opinii przekazaliśmy specjalne stypendia na niezbędną pomoc przez okres trwania roku szkolnego 4 200  zł.

Rozpoznaliśmy nowe standardy wsparcia materialnego dla zdolnej, uczącej się, biedniejszej młodzieży – z naszej parafii – po osiemnastym roku życia.

 

Wobec pojawiających się zapytań, informujemy iż Dzieło Adopcji Materialnej w przyszłym roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowane. Dlatego prosimy o dalsze wspierania tak potrzebnego dzieła.

 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA CAŁOROCZNE WSPIERANIE DZIECI

                 SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!