Oświadczenie rodzicielskie nie pozwalające na zajęcia niezgodne z przekonaniami religijnymi

Poniżej można pobrać oświadczenie dla rodziców, którzy nie chcą aby dzieci bez ich wiedzy i zgody brały udział w spotkaniach dotyczących tematów związanych z seksualnością, wprowadzanym modelem równości etc.

Oświadczenie rodziców