Liczba osób w kościele oraz zasady przyjmowania Komunii św.

  • W związku obowiązującymi rozporządzeniami ministra zdrowia  informujemy, że w górnym kościele jednocześnie może przebywać maksymalnie 130 osób, natomiast w dolnym kościele 40 osób. Wszystkich przebywających w kościele prosimy o bezwzględne zachowanie odpowiednich odległości między sobą (min. 2 metry). Pomimo złagodzenia obostrzeń nie wszyscy będą mogli uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. W związku z tym przypominamy o udzielonej dyspensie Metropolity Gdańskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Dyspensa pozostaje w mocy aż do odwołania. Osoby, które z niej korzystają, są zobowiązane do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu.
  • Komunię św. udzielamy w dwóch kolejkach – jedna do głównego celebransa, który udziela Komunię św wyłącznie do ust, druga kolejka do drugiego księdza, który udziela Komunii św. wyłącznie na rękę. (Kto przyjmuję na rękę Eucharystię nie powinien mieć założonej rękawiczki). Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą, a następnie stojąc przed kapłanem spożyć Eucharystię, w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza.