Kreda i kadzidło – znaczenie i obrzęd

Obrzęd naznaczenia kredą drzwi domów I mieszkań:

Głowa rodziny (lub przełożony we wspólnotach kościelnych) stojąc przed progiem otwartych drzwi mówi:

Słowo ciałem się stało.

Mieszkańcy odpowiadają:

I zamieszkało między nami.

Następnie pobłogosławioną kredą pisze na drzwiach znaki: K + M + B 2020 (od inicjałów Mędrców) albo: C + M + B 2020 (Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus pobłogosławi mieszkanie). Użyte znaki „+” to znaki Krzyża Jezusa Chrystusa. W tym czasie wypowiada się słowa:

Niech każdy szukający Chrystusa znajdzie Go zawsze między nami.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Mędrcy ze Wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło – Najwyższego Kapłana, mirra zaś – używana do uśmierzania bólu i do namaszczania ciał zmarłych – była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu. Zgodnie z dawnym zwyczajem w czasie Mszy Św. w Uroczystość Objawienia Pańskiego błogosławimy kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Błogosławimy również kadzidło, aby jego wonią napełnić nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga. Módlmy się, aby Chrystus w nowym roku przebywał między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, tak jak Mędrcy ze Wschodu, mogli Go znaleźć w naszych rodzinach.

Sens i znaczenie poświęcenia kredy i kadzidła bardzo dobrze oddaje modlitwa kapłana podczas poświęcenia:

Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary. Pobłogosław ✠ tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Pobłogosław ✠ to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modłami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy (napełnione dzisiaj wonią kadzidła) będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków