Komunikat – 5 osób na Mszy św.

DRODZY WIERNI !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br.

związaną ze stanem epidemii w Polsce

 

LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ

LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU

NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

 

Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy

tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję

od 1-2 osób.

Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem od strony wieży.

Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach,

biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

 

Dziękujemy za zrozumienie!

 

Wasi Duszpasterze