Inwestycje parafialne

INWESTYCJE PARAFIALNE

Parafia NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu w dniu 29 lipca 2019 r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji następujących inwestycji:
  • Wymiana okien w Domu Św. Franciszka
  • Ocieplenie budynków plebanii i Domu Św. Franciszka
Całość inwestycji wynosi 602 832 zł. Wartość dofinansowania inwestycji z Funduszu wynosi 512 401 zł – 85% całości inwestycji. 15 % kosztów inwestycji ponosi parafia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie docieplenia elewacji i dachu budynku Domu Sióstr w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku”

Przedmiotem zamówienia są:

  • Ocieplenie ścian budynku metodą lekką mokrą,
  • Ocieplenie stropodachu wełną mineralną,


Prace dotyczą Domu Sióstr parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Oferty należy złożyć do 15 lipca 2020 r., do godziny 10:00,
w formie pisemnej oraz elektronicznie na adres: zamowienia.okraglak@gmail.com

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się poniżej:

SIWZ_Okraglak_DS_Elewacja_2020-07-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego zaprasza do złożenia oferty na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Sióstr w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiotem zamówienia są:

  • demontaż okien i drzwi istniejących,
  • montaż projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • prace wykończeniowe po wymianie stolarki,
  • utylizacja zdemontowanej stolarki.

 

Oferty należy złożyć do 13 września 2019 r., do godziny 10:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się poniżej

ZAŁĄCZNIK 1 SIWZ_Okraglak_DS_Stolarka_2019-09-02

ZAŁĄCZNIK 2_Projekt_Budowlany