Inwestycje parafialne

INWESTYCJE PARAFIALNE

Parafia NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu w dniu 29 lipca 2019 r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji następujących inwestycji:
  • Wymiana okien w Domu Św. Franciszka
  • Ocieplenie budynków plebanii i Domu Św. Franciszka
Całość inwestycji wynosi 602 832 zł. Wartość dofinansowania inwestycji z Funduszu wynosi 512 401 zł – 85% całości inwestycji. 15 % kosztów inwestycji ponosi parafia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego zaprasza do złożenia oferty na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Sióstr w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiotem zamówienia są:

  • demontaż okien i drzwi istniejących,
  • montaż projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • prace wykończeniowe po wymianie stolarki,
  • utylizacja zdemontowanej stolarki.

 

Oferty należy złożyć do 13 września 2019 r., do godziny 10:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się poniżej

ZAŁĄCZNIK 1 SIWZ_Okraglak_DS_Stolarka_2019-09-02

ZAŁĄCZNIK 2_Projekt_Budowlany