Diecezjalne Rekolekcje dla Mężczyzn z ks. Dziewieckim

Bractwo Świętego Pawła zaprasza na Diecezjalne Rekolekcje dla Mężczyzn. Słowo głosić będzie ksiądz Marek Dziewiecki, doktor psychologii, znakomity rekolekcjonista, autor kilkunastu książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień. Rekolekcje odbędą się w dniach od 5 do 7 marca 2020 roku w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego na Gdańskim Przymorzu. Temat rekolekcji: „Budowanie wspólnoty w małżeństwie, rodzinie i grupach formacyjnych.”