Apel do zabrania głosu w sprawie lekcji religii w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej oddało do konsultacji społecznych nowelizację rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Jednym z planowanych celów ma być zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen. Niepokojące są również inne donisienia medialne o zamierzeniach względem lekcji religii w szkołach. W związku z tym zachęcamy rodziców zatroskanych o religijne wychowanie dzieci i młodzieży do składania wniosków i petycji w tej sprawie do ministerstwa.

Więcej informacji: http://www.katecheza.diecezja.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/98171/apel-o-zabranie-glosu