Niebezpieczeństwo ideologii gender

Przypominając nauczanie Kościoła dotyczące rodzicielskiej odpowiedzialności za wychowanie potomstwa w duchu wiary apelujemy do rodziców o posyłanie dzieci na katechezę szkolną (także w szkole średniej) oraz przestrzegamy przed udziałem dzieci w zajęciach szkolnych, które mogą być niezgodne z przekonaniami rodziców. Prosimy o zainteresowanie się działaniami, zajęciami w szkole, które pod postacią np. warsztatów antydyskryminacyjnych czy równościowych mogą ostatecznie skutkować demoralizacją dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w biuletynie parafialnym oraz na stronie:

odpowiedzialnygdansk.pl