X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz w intencji wszystkich prześladowców.

Dziś modlitwą ogarniamy prześladowanych chrześcijan w Paki- stanie. Stanowią oni niewielki procent pośród całej muzułmańskiej społeczności kraju. Doświadczają ciągłych prześladowań i represji. Atakami zagrożone są ich domy i kościoły. Żyją często w bardzo trudnych warunkach, każdy kolejny dzień zawierzając Maryi.

Zachęcamy do włączenia się w działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierasz potrzebujących chrześcijan w Pakistanie. SMS-y możemy wysyłać w okresie od 1.10.2018 r. do 31.03.2019 r.

Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju. Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie.

Wszystkie akcje, które prowadzimy, można śledzić na naszej stronie internetowej www.pkwp.org. Tam również zamieściliśmy modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Można nas znaleźć także w mediach społecznościowych.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na jedno z poniższych kont z dopiskiem „Pakistan”

PKO BP o/ Warszawa 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990
ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

Pomoc Kościołowi w Potrzebie ul. Wiertnicza 142
02-952 Warszawa