Pielgrzymka do Lwowa

26 sierpnia zakończyła się 4—dniowa Piel- grzymka z parafii do Lwowa. Uczestnicy mieli okazje zwiedzać przez wraz z przewodni- kiem m.in..: Stare Miasto z trzema katedrami łacińskiego, greckokatolickiego i ormiańskie- go obrządku, Prospekt Swobody – m.in. Pomnik Adama Mickiewicza, Cmentarz Łyczakowski gdzie spoczywają m.in. Maria Konop- nicka, Gabriela Zapolska, Artur Grottger. Tu również znajduje tzw. Cmentarz Orląt Lwowskich”. Dla niektórych pielgrzymka ta miała wymiar bardzo sentymentalny, bowiem we Lwowie spoczywają ich przodkowie, tam niektórzy z pielgrzymów się urodzili, mieszkali, wychowywali. Lwów—niegdyś polskie miasto pobudza też wielu Polaków do refleksji patriotycznych. Tych akcentów nie zabrakło również tym razem. Zdjęcia z pielgrzymki można w galerii.