IX Archidiecezjalny Marszy

Zapraszamy na IX Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami Gdańska w niedzielę 10 czerwca br. Rozpoczęcie o godz. 15:00 na Placu Solidarności (przy Pomniku Poległych Stoczniowców), a zakończenie w Bazylice Mariackiej.

Jak co roku patronuje Marszowi Św. Jan Paweł II promotor godności życia i rodziny, a w tym roku, z uwagi na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości towarzyszyć będzie hasło: „Naród silny rodziną”. Ma ono także odniesienie do niepokojących prób redefiniowania małżeństwa oraz podejmowanych inicjatyw seksualizacji naszych dzieci.

Nasz udział będzie świadectwem przywiązania do wartości rodziny i głosem sprzeciwu wobec chęci przeorientowania polityki społecznej i edukacyjnej. Przyjdźmy o ile jest to możliwe ubrani na biało.

Proponowany termin wypada w pobliżu rocznicy pamiętnej Mszy Świętej na Gdańskiej Zaspie w dniu 12 czerwca 1987 r. Dlatego pragniemy uwzględnić to w trakcie Marszu, który będzie także szczególną forma dziękczynienia za Św. Jana Pawła II.

Pogłębieniem hasła tegorocznego Marszu, ze względu na wspomnianą 100 rocznicę odzyskania niepodległości, będą także słowa JPII: „…Bóg uczynił wielkim i niezastąpionym darem mężczyznę „dla” kobiety i kobietę „dla” mężczyzny oraz zadaniem w życiu małżeńskim...” oraz „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego Narodu”.

Ma to odniesienie do prób redefiniowania małżeństwa oraz wprowadzenia w Gdańsku Karty na wzór Europejskiej Karty Równości. Nie zabraknie akcentów, które odpowiedzą na tę inicjatywę Gdańska, de facto stawiającą w uprzywilejowanej sytuacji, w polityce społecznej i edukacyjnej, środowiska LGBT. Dodatkowo niepokojące są inicjatywy seksualizacji edukacji szkolnej dzieci. Rada Miasta Gdańska będzie bowiem w czerwcu głosowała na tzw. „Kartą równości” zawierającą genderowe zapisy, które uprzywilejowują środowiska LGBT.