Aktualności

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego
zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa,
by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej archidiecezjalnej uczelni.

 

Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne
i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku kapłaństwu.


Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego w roku akademickim 2017/2018

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50 lub 58 552 22 34).

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:
• własnoręcznie napisane podanie (skierowane do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego);
• własnoręcznie napisany życiorys;
• świadectwo chrztu i bierzmowania;
• świadectwo ukończenia szkoły średniej;
• świadectwo maturalne (można dostarczyć po rozmowie kwalifikacyjnej);
• opinię Księdza Proboszcza;
• opinię Katechety ze szkoły średniej;
• kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)
• 3 fotografie;
• ksero dowodu osobistego;
• wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawić niewypełniony) (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 29 maja do 15 lipca 2017 r. oraz dodatkowo od 24 sierpnia do 1 września 2016 r.

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:
e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50.

Aktualności

Adres Parafii

Plac NMP 1
80-384, Gdańsk-Przymorze

poczta@nmp.pl
tel. 58 558 33 93

Biuro Parafialne

10:00-12:00 i 15:00-18:00
Od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem środy)

Obserwuj nas w sieci