Aktualności

Duszpasterskie działania naszej Parafii, jak zawsze wpisują się w życie Kościoła diecezjalnego i powszechnego. Rok 2016 to czas, w którym przeżywaliśmy Rok Święty – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz 1050 rocznicę Chrztu Polski. Świętowaliśmy również Światowe Dni Młodzieży i wizytę Papieża Franciszka w Polsce. W maju mijającego roku zmarł Ks. Abp Tadeusz Gocłowski, który w 1992 roku konsekrował naszą świątynię.


W roku 2017 patronuje nam św. Brat Albert Chmielowski. Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw religijnych i społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia. Z jego pomocą będziemy starali się realizować duszpasterskie hasło roku 2017 „Idźcie i głoście”, aby doświadczając w życiu obecności i pomocy Boga przybliżać innych do Boga i Kościoła.


Rok 2016 przyniósł zmiany personalne wśród księży i Sióstr Serafitek. Swoją posługę zakończyli: s. Maksymiliana i ks. Rafał. Pracę w naszej wspólnocie rozpoczęli: s. Janina i ks. Tadeusz. W duszpasterstwie parafialnym, razem z ks. Proboszczem pracuje aktualnie ośmiu księży. Do naszej kapłańskiej wspólnoty należy również pracujący w Brazylii ks. Tadeusz. Pracę parafii wspiera również sześciu Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii oraz duża grupa świeckich kobiet i mężczyzn. W ubiegłym roku, w ramach praktyki duszpasterskiej, posługiwał w naszym kościele i Domu Seniora Caritas kleryk Paweł. Aktualnie jeden z naszych parafian przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich w Gdańskim Seminarium Duchownym (kl. Jakub). Gorliwie pracuje z nami sześć Sióstr Serafitek. Siostry troszczą się o Biuro Parafialne, Kuchnię św. Franciszka, duszpasterstwo dzieci oraz utrzymanie w czystości paramentów liturgicznych. 

 

Na terenie naszej parafii w 2016 roku zamieszkiwało ok. 19 500 osób. W niedzielnej i świątecznej Eucharystii uczestniczyły średnio 5 774 osoby, co stanowi 28,5% Parafian. Z tej grupy do Komunii Św. w niedziele i święta przystępowało średnio 2 818 osób, co stanowi 14,5% Parafian. W porównaniu z rokiem 2015 liczba osób przystępujących do Komunii Św. wzrosła o 1,5%. W mijającym roku rozdaliśmy ponad 200 tysięcy Komunii Św.


Podstawą życia religijnego naszej parafii jest życie sakramentalne. W 2016 roku Sakrament Chrztu przyjęło 106 dzieci. Sakrament Bierzmowania przyjęło 116 młodych ludzi. W naszym kościele sakramentu tego udzielił Ks. Infułat Stanisław Zięba. W sakramentalny związek małżeński wstąpiły 32 pary. Do wieczności odeszło 253 naszych parafian. Każdego miesiąca kapłani odwiedzają chorych z posługą sakramentalną w pierwsze soboty miesiąca. W minionym roku regularnie odwiedzaliśmy około 160 osób. W mijającym roku nie odbyła się u nas uroczystość przyjęcia pierwszej Komunii Św. Przygotowania do przyjęcia pierwszej Komunii Św. w 2017 roku rozpoczęło 98 dzieci. Do Bierzmowania przygotowuje się 86 osób.


Duszpasterskiej pracy i sakramentom towarzyszy modlitwa. W każdy poniedziałek odmawialiśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia a w środy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Raz w miesiącu odbywała się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ponadto odbyliśmy rekolekcje wielkopostne połączone z Misjami Parafialnymi, rekolekcje przed odpustem parafialnym oraz nauki adwentowe. Przeżyliśmy także Diecezjalny Wieczór Modlitwy Młodych, na którym zgromadziły się setki młodych ludzi.


W naszej parafii działają 23 grupy duszpasterskie (Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Schola Różańcowe Nutki, założona w mijającym roku Schola Liturgiczna,Maksymiliański Ruch Trzeźwościowy, duszpasterstwo dzieci i młodzieży, dwa Zespoły Muzyczne Młodzieży, Rycerstwo św. Michała Archanioła, trzy Kręgi Rodzin, Żywy Różaniec, Wspólnota Modlitewna Betania, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Sybiraków, Orkiestra Parafialna, Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas, Wspólnota Radia Maryja, Wspólnota Kaszubów, Grupa Młodzieży, Wspólnota Cenacolo, Duszpasterstwo Studentów i Młodzieży Pracującej, Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis, Franciszkański Zakon Świeckich oraz Liturgiczna Służba Ołtarza). W mijającym roku wznowiona została działalność Biblioteki parafialnej.


W mijającym roku odbyły się parafialne pielgrzymki do Fatimy, na Podlasie, do Obór i do Torunia. Kilka razy Wspólnota Radia Maryja uczestniczyła w pielgrzymkach do Torunia. Dzieci uczestniczące w roratach udały się na pielgrzymkę również do Torunia. Duża grupa parafian wzięła udział w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zorganizowaliśmy wakacyjny wyjazd ministrantów i lektorów do Siwiałki oraz studentów i młodzieży pracującej w góry. 20 osób uczestniczyło w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.


Istotnym elementem informowania Parafian o życiu parafii pełni Biuletyn Parafialny. W 2016 roku wydaliśmy 44 numery Biuletynu. Ważnym narzędziem komunikacji jest także internetowa strona parafialna, na której ukazują się informacje z życia parafii oraz transmisje na żywo z najważniejszych uroczystości.


Kolejnym ważnym elementem życia parafii jest działalność charytatywna. Spośród wszystkich działań warto zwrócić uwagę na Akcję Żonkil – pomoc na rzecz hospicjum, wsparcie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, pomoc Kościołowi na Wschodzie, zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zbiórkę ofiar dla poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi we Włoszech i chrześcijan prześladowanych w Iraku, zbiórkę ofiar na Gdańskie Seminarium Duchowne a także na uczelnie katolickie w Polsce, zbiórkę żywności na święta Zmartwychwstania i Narodzenia Chrystusa, zbiórkę ofiar na pomoc dla Dawida Skowyrskiego oraz finansowe wsparcie wyjazdu integracyjnego młodzieży z Gimnazjum nr 20. Ponadto odbyły się kiermasze na wsparcie wakacyjnego wyjazdu Scholii „Różańcowe Nutki” i Funduszu Ministranckiego. Stałą pomocą objęliśmy prawie sto rodzin w ramach pracy Parafialnej Grupy Caritas, w Kuchni św. Franciszka każdego dnia wydajemy około stu obiadów. Dzieło Adopcji Materialnej pozwala nam na opłacenie obiadów w szkolnych stołówkach dla 59 dzieci.


Trosce o rozwój duchowy towarzyszą koszty związane z funkcjonowaniem kościoła, plebanii i klasztoru Sióstr Serafitek. Poza środkami przeznaczonymi na bieżące inwestycje i remonty warto zaznaczyć zakończenie prac nad poprawą bezpieczeństwa i monitoringu terenów przykościelnych, zakup instrumentów i nagłośnienia dla zespołów muzycznych oraz budowę nowego ołtarza św. Barbary. W 2017 roku planujemy wymianę okien w salach katechetycznych oraz remont mechanizmu dzwonów. Będziemy przeżywać również renowację Misji Parafialnych.


Mamy świadomość, że bez udziału i ofiarnej pomocy Parafian wszystkie nasze działania byłyby skazane na niepowodzenie. Dlatego z całego serca dziękujemy wszystkim za okazane zaufanie i udzieloną pomoc. W przyszłym roku dołożymy wszelkich starań, aby nasze wysiłki przynosiły jak najlepsze rezultaty i służyły wszystkim, którzy chcą zbliżyć się do Chrystusa.

Aktualności

Adres Parafii

Plac NMP 1
80-384, Gdańsk-Przymorze

poczta@nmp.pl
tel. 58 558 33 93

Biuro Parafialne

10:00-12:00 i 15:00-18:00
Od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem środy)

Obserwuj nas w sieci