Ślub

Chęć zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają osobiście najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego.


Należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • metryki chrztu świętego obojga narzeczonych (chyba, że chrzest miał miejsce w parafii, w której spisywany jest tzw. protokół przedmałżeński) wydane w okresie ostatnich 6 miesięcy;
  • dowody osobiste;
  • indeksy świadczące o przebytej katechizacji w szkole ponadpodstawowej (świadectwa);
  • świadectwa bierzmowania (chyba, że jest odnotowane na metryce chrzcielnej);
  • w wypadku wdowców i wdów - kościelny akt zgonu współmałżonka.

 

Po zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej i spisaniu tzw. Kanonicznego Protokołu Badania Narzeczonych należy odbyć nauki w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa (nauki te odbywają się w naszym kościele przez cały rok). Narzeczeni zobowiązani są również do odbycia trzech spotkań w Poradnictwie Rodzinnym.


Jeżeli narzeczeni pragną zawrzeć związek małżeński konkordatowy (posiadający skutki cywilne i kościelne) to nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu muszą zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby odebrać zaświadczenie potwierdzające, iż nie ma przeszkód cywilnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Adres Parafii

Plac NMP 1
80-384, Gdańsk-Przymorze

poczta@nmp.pl
tel. 58 558 33 93

Biuro Parafialne

10:00-12:00 i 15:00-18:00
Od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem środy)

Obserwuj nas w sieci