Chrzest św.

Chrzest święty udzielany jest w 2 i 4 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00 w górnym kościele. Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego dokonują rodzice (osobiście), najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest do czwartku włącznie. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrzcielną o godz. 17.30 w dolnym kościele. Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę.

 

Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć: 

  • akt urodzenia dziecka z USC 
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka 
  • dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią - poświadczenie z ich Parafii, iż mogą podjąć rolę ojca i matki chrzestnej. 

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być: 

  • katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania 
  • wierzący i praktykujący 
  • małżonkowie - żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)

Adres Parafii

Plac NMP 1
80-384, Gdańsk-Przymorze

poczta@nmp.pl
tel. 58 558 33 93

Biuro Parafialne

10:00-12:00 i 15:00-18:00
Od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem środy)

Obserwuj nas w sieci