Bierzmowanie dla dorosłych – terminy

K o m u n i k a t

o terminach bierzmowania dla dorosłych

 

Wydział Duszpasterski Kurii informuje, że najbliższe bierzmowanie dla dorosłych, głównie dla narzeczonych, którzy z różnych powodów nie przyjęli tego sakramentu we właściwym terminie odbędzie się w czwartek, 19 września br. o godz.  17.30 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie oraz we wtorek, 10 grudnia br. o godz. 17.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni-Śródmieściu.

Kandydaci do bierzmowania powinni być należycie przygotowani i wyspowiadani w swoich parafiach oraz zaopatrzeni w kartę do bierzmowania podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią parafialną.

Przygotowania dla chętnych na drugi termin od września w naszej parafii.

Zapisy w biurze parafialnym.

Close Menu